توزیع دارو،واکسن،مواد بیولوژیک و نهاده های دام و طیور


شرکت   دامینه   مهر گستر  سپاهان

توزیع کننده بهترین برند های  داخلی

و خارجی   دارو های  دامپزشکی در

چهارچوب    توزیع تخصصی    این

محصولات باکادر بسیارمجرب پخش

و بازاریابی  مطابق با  استانداردهای

مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور

تولید مکمل ها و داروهای دام و طیور

شرکت دامینه مهر گستر سپاهان در نظر دارد در آینده ای

بسیار نزدیک اقدام به تولید بهترین مکمل ها و دارو های دام

و طیور جهت توزیع در داخل و خارج از کشور نماید.